Poznaj case study udanych aukcji w systemie

Jak ustawić najlepsze parametry aukcji? Poznaj praktyki
4 lutego 2020
Od czego zacząć…? Digitalizacja procesów zakupowych
17 lutego 2020

Źródło: Freepik

Zakup energii elektrycznej

Opis scenariusza:

Firma ZYX Sp. z o.o. posiada kilka zakładów produkcyjnych. Roczne zużycie prądu jest na poziomie 10 000 MWh. Firma rozpoczęła proces przygotowania do negocjacji cen od wysłania do grupy Dostawców zapytania o cenę. W wyniku przeprowadzonego zapytania firma otrzymała oferty cenowe od 5 Dostawców. Wyniki przedstawione są w tabeli poniżej*:

*Prezentowane dane bazują na realnym przykładzie, jednak Dostawcy, wartości ofert i przedmiot zakupu zostały anonimowe

W wyniku dokonanych analiz ofert, firma ZYX Sp. z o.o. stwierdziła, że posiadając odpowiednie zaplecze techniczne, chce negocjować ceny z użyciem aukcji elektronicznej. W związku z tym, najlepszym wyborem była: aukcja angielska klasyczna. Dlaczego? Rynek energii elektrycznej jest konkurencyjny, co oznacza, że jest na nim wielu Dostawców oferujących zbliżone ceny (potwierdziły to zebrane oferty z rynku). Aukcja angielska charakteryzuje się tym, że Dostawcy składają coraz niższe oferty kupna. W tym przypadku otwierała ona duże możliwości wygenerowania oszczędności.

Jeszcze przed rozpoczęciem aukcji Firma ZYX zdecydowała o widocznym rankingu ofert. Spowodowało to, że WSZYSCY DOSTAWCY wiedzieli, jak ich oferta pozycjonowała się na tle innych ofert Dostawców. Obrazuje to poniższa tabela:

Co Dostawcy wnioskowali na podstawie rankingu?

  • Dostawca 1 – miał świadomość, że jego oferta wygrywa.
  • Dostawca 2 – mógł wnioskować, że w aukcji bierze udział co najmniej 2 dostawców
  • Dostawca 3 – mógł wnioskować, że w aukcji bierze udział co najmniej 3 dostawców
  • Dostawca 4 – mógł wnioskować, że w aukcji bierze udział co najmniej 4 dostawców
  • Dostawca 5 – mógł wnioskować, że w aukcji bierze udział co najmniej 5 dostawców

Konfiguracja aukcji:

Dostawcy: 5 firm

Czas trwania: 20 minut czasu podstawowego

Dogrywki: 999 (nielimitowane) – po 5 minut

Minimalne postąpienie:

Widok Dostawców: Miejsce w rankingu dla danego Dostawcy oraz pozostały czas do zakończenia aukcji

 

Przebieg aukcji:

Screenshot z systemu zakupowego NextBuy

Czas trwania: 40 minut (20 minut czasu podstawowego i 4 dogrywki po 5 minut)

Oszczędności4,21% (w stosunku do najlepszej oferty sprzed aukcji)

Zakup obudów aluminiowych

Opis scenariusza:

Firma XYZ Sp. z o.o. jest producentem urządzeń pomiarowych. Do produkcji urządzeń wykorzystuje obudowy aluminiowe. Firma rozpoczęła proces przygotowania do negocjacji cen od wysłania do grupy Dostawców zapytania o cenę. W wyniku przeprowadzonego zapytania firma otrzymała oferty cenowe od 2 Dostawców, którzy zostali zaakceptowani pod względem jakościowym i technicznym. Wyniki przedstawione są w tabeli poniżej*:

*Prezentowane dane bazują na realnym przykładzie, jednak Dostawcy, wartości ofert i przedmiot zakupu zostały anonimowe

Po przeanalizowaniu zebranych ofert z rynku, firma XYZ Sp. z o.o. zdecydowała o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej.  W związku z ofertami Dostawców, najlepszym wyborem była: aukcja holenderska. Dlaczego? Zebrane oferty znacząco od siebie odbiegały kwotowo. Pojawiło się ryzyko, że w razie przeprowadzenia aukcji angielskiej, Dostawca 2 nie podejmie rywalizacji i aukcja zakończy się niepowodzeniem. Aukcja holenderska charakteryzuje się tym, że kończy się z chwilą zaakceptowania zmieniającej się ceny przez jednego Dostawcę.

Konfiguracja aukcji:

Dostawcy: 2 firmy

Cena otwarcia: wartością wyjściową w aukcji jest kwota 400 PLN (obniżono o ponad 10% w stosunku do złożonej najlepszej oferty)

Czas trwania: cena zmienia się co 10 sekund o wartość 1 PLN

Widok Dostawców: Odliczanie zegara, aktualny poziom ceny oraz przycisk akceptacji

W wyniku konfiguracji Dostawcy wiedzieli, że: Dostawca, który jako pierwszy zaakceptuje prezentowany poziom ceny, kończy aukcję i ją wygrywa oraz aukcja zakończy się z chwilą złożenia pierwszej oferty lub upłynięciem czasu aukcji.

Przebieg aukcji:

Screenshot z systemu zakupowego NextBuy

Czas trwania: 4 minuty

Liczba postąpień: 23

Wartość zaakceptowanej oferty: 424,00 PLN

Oszczędności: 5,84% (w stosunku do najlepszej oferty sprzed aukcji)

Zobacz case study z webinaru o aukcjach

Zapisz się na newsletter!

Bądź zawsze na bieżąco.

Damian Czernik
Damian Czernik
Posiada ponad 6-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów zakupowych zarówno w sektorze firm prywatnych i państwowych. Uczestniczył w ponad 20-tu projektach wdrożeniowych realizowanych dla średnich i dużych firm z branży kolejowej, energetycznej, FMCG. Oprócz tego posiada ekspercką wiedzę z zakresu organizacji negocjacji z wykorzystaniem e-aukcji. Od 2016 roku odpowiedzialny za prace wdrożeniowe systemu zakupowego NextBuy.
ZOBACZ DEMO