Video

Posłuchaj wypowiedzi naszych Klientów

Wdrożenie platformy zakupowej w OEX E-Business


Posłuchaj, jak we współpracy z NextBuy, została uruchomiona dedykowana platforma do automatyzacji zakupów - Blue Buy. Dowiesz się m.in.:

 • dlaczego OEX E-Business zdecydował się na rozwiązanie NextBuy?
 • jak przebiegał proces wdrożenia?
 • z jakich funkcjonalności korzysta OEX E-Business?
 • jakie są zalety e-katalogów?

Wdrożenie platformy zakupowej w Banku Credit Agricole z dwóch perspektyw


Posłuchaj, jak przebiegał proces wdrożenia platformy zakupowej w jednym z największych banków w Polsce, z perspektywy Klienta oraz eksperta NextBuy. Dowiesz się m.in.:

 • ile trwał proces wdrożenia systemu zakupowego w Banku?
 • jaki etap wdrożenia był najważniejszy?
 • z jakimi wyzwaniami musiał poradzić sobie NextBuy?
 • jakie korzyści osiągnął Bank Credit Agricole wdrażając platformę zakupową?

Wdrożenie platformy zakupowej w firmie SDA


Posłuchaj wypowiedzi, dlaczego firma SDA zdecydowała się na wdrożenie systemu zakupowego NextBuy, w jaki sposób przebiegał cały proces i jakie są jego efekty. Dowiesz się m.in.:

 • skąd pomysł na cyfryzację?
 • dlaczego firma SDA zdecydowała się na rozwiązanie zaproponowane przez NextBuy?
 • jaką rolę pełni system zakupowy w firmie produkcyjnej?
 • przed jakimi wyzwaniami stanęła firma SDA i NextBuy podczas wdrożenia?

ZOBACZ DEMO