Video

Wdrożenie systemu zakupowego w Banku Credit Agricole z dwóch perspektyw


Posłuchaj, jak przebiegał proces wdrożenia platformy zakupowej w jednym z największych banków w Polsce, z perspektywy Klienta oraz eksperta NextBuy. Dowiesz się m.in.:

  • ile trwał proces wdrożenia systemu zakupowego w Banku?
  • jaki etap wdrożenia był najważniejszy?
  • z jakimi wyzwaniami musiał poradzić sobie NextBuy?
  • jakie korzyści osiągnął Bank Credit Agricole wdrażając platformę zakupową?

Wdrożenie systemu zakupowego w firmie SDA


Posłuchaj wypowiedzi, dlaczego firma SDA zdecydowała się na wdrożenie systemu zakupowego NextBuy, w jaki sposób przebiegał cały proces i jakie są jego efekty. Dowiesz się m.in.:

  • skąd pomysł na cyfryzację
  • dlaczego firma SDA zdecydowała się na rozwiązanie zaproponowane przez NextBuy
  • jaką rolę pełni system zakupowy w firmie produkcyjnej
  • przed jakimi wyzwaniami stanęła firma SDA i NextBuy podczas wdrożenia

ZOBACZ DEMO

Dawka wiedzy zakupowej w jednym miejscu! Pobierz bezpłatny Poradnik Menedżera Zakupów