Digitalizacja 2.0 – przyszłość zakupów w erze cyfryzacji

Od czego zacząć…? Digitalizacja procesów zakupowych
17 lutego 2020
Jakie są wskaźniki KPI w Dziale Zakupów?
2 marca 2020

Źródło: Canva

Digitalizacja w liczbach – jak jest?

Deloitte przeprowadziło badanie wśród 504 CPO reprezentujących 39 krajów, w którym poruszono tematykę wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Jak podaje raport Deloitte, pomimo uznania technologii cyfrowych, ich prognozowane zastosowanie w organizacjach jest niskie. Co więcej, obecne tempo wdrażania digitalizacji jest niższe niż oczekiwano. Największe tempo wdrażania cyfryzacji zakupów jest widoczne w transakcjach procesu P2P, szczególnie w sourcingu i zakupach strategicznych.

4%

liderów ds. zaopatrzenia


jest świadoma wpływu swoich działów na ogólną strategię cyfrową całej organizacji
18%

badanych CPO


ma opracowaną strategię digitalizacji sfery zaopatrzenia, wspartą pełnym uzasadnieniem biznesowym
3%

Liderów Zakupów


jest przekonanych o tym, że ich zespoły mają wystarczające kompetencje wymagane do maksymalnego wykorzystania możliwości digitalizacji
6%

CPO


wierzy, że taka strategia pozwoli w pełni zrealizować cele działu i zwiększyć wartość całego przedsiębiorstwa
45%

Managerów Zakupów


twierdzi, że analizy wspierane przez digitalizację są wykorzystywane do optymalizacji kosztów, usprawniania procesów i zarządzania raportami
46%

respondentów


uważa, że główną barierą we wdrożeniu digitalizacji w działach zaopatrzenia i zakupów jest brak integracji i niska jakość danych

Według raportu wpływ cyfrowej strategii zakupowej może być zmierzony za pomocą stopnia włączenia do strategii takich czynników, jak: cele, wydajność, skuteczność, zaangażowanie i doświadczenie oraz za pomocą poziomu sukcesu ich wdrożenia. Jednak respondenci zasugerowali, że włączenie celów do cyfrowej strategii zakupowej jest niewielkie i trudne do osiągnięcia. To sugeruje, że wpływ oraz korzyści z digitalizacji zakupów uzyskają liderzy, którzy dokonają przeglądu i udoskonalenia stosowanej technologii cyfrowej oraz wizji po to, aby były one bardziej zorientowane na działanie zwinne i płynne. Ponadto, CPO powinni bardziej skoncentrować się na zaangażowaniu i doświadczeniu.

Hierarchia dojrzałości

Digitalizacja 2.0

W kilku punktach:

  • umożliwia wgląd do złożonych danych (transakcyjnych i zakupowych) w czasie rzeczywistym;
  • pozwala zautomatyzować powtarzalne (rutynowe) zadania zakupowe;
  • łączy modele danych w kompaktowe decyzje biznesowe;
  • stale monitoruje zadania i procesy zakupowe, analizując ich bieżący wpływ na przedsiębiorstwo i obowiązujące cele;
  • pozwala na szybką identyfikację ryzyka, wspiera decydentów w optymalizacji procesów zakupowych, zwiększa trafność prognoz popytu

Poziomy zaawansowania

Poniżej hierarchia ukazująca 4 poziomy zaawansowania modułów sztucznej inteligencji – od najprostszego (RPA) po najbardziej zaawansowany (AI).

Poziom IV: AI – Artificial Intelligence

uczy się na własnych doświadczeniach, może bardzo szybko analizować duże ilości danych, dostosowywać i tworzyć nowe reguły, nadpisywać kod i rozwijać procesy

Poziom III: AR – Automated Reasoning

pierwsza sztuczna inteligencja, technologia tworzy własne założenia, nadpisuje i tworzy własne zasady logiczne, sama decyduje co ma zrobić bez udziału człowieka na podstawie prawdopodobieństwa Np. może odczytywać faktury różne od zdefiniowanych wcześniej reguł.

Poziom II: ML – Machine Learning

na podstawie wystarczająco dużej bazy przykładów technologia adoptuje się i usprawnia przedefiniowane reguły. W połączeniu z RPA jest często mylony z AI. Np. im więcej przeanalizuje faktur, tym więcej będzie wiedziała jak je odpowiednio księgować

Poziom I: RPA – Robotic Process Automation

naśladuje, odwzorowuje ruchy człowieka np. odbiera emaile i ściąga załączniki z fakturami do zaksięgowania.

Machine Learning

Schemat przedstawia sposób funkcjonowania ML. Do tego niezbędny jest początkowy wsad z napakowanymi danymi historycznymi, wprowadzonymi do systemu. Stopniowo dodawany wsad do algorytmu i dopisywane kolejne rekordy pozwalają maszynie na przetworzenie ich i w razie niezgodności powrócenia do człowieka. W ten sposób uczy się i nadpisuje algorytmy.

Jak AI zmieni zakupy?

Wśród przewidywanych zmian można zauważyć przetwarzanie bardzo dużej ilości danych (volume) oraz ich procesowanie (szybkość, dostępność, istotność danych). Artificial Inteligence ma oddzielać istotne od nieistotnych informacji w kontekście prowadzonego projektu. Co więcej, Big Data Benchmarking, czyli przeszukiwanie i znajdowanie istotnych danych – na przykład wśród wszystkich dostawców w Internecie, pogrupowanie ich według opinii w social mediach, silne moce obliczeniowe i wyszczególnienie najlepszych wyników. Zwiększy się także rola wykorzystania Chatbota. Forma komunikacji z systemem zmieni się z pisemnej na słowną.

Podsumowanie

  • Prawie 46% CPO uważa, że główną barierą we wdrożeniu digitalizacji w działach zaopatrzenia i zakupów jest brak integracji i niska jakość danych
  • W hierarchii dojrzałości do pełnej digitalizacji wystąpią: RPA, ML, AR i AI
  • AI zmienią zakupy przede wszystkim pod względem mocy obliczeniowych i przetwarzania danych

Bezpłatny webinar NextBuy

Policz niepoliczalne, czyli jak rozliczyć wartość dodaną Działu Zakupów?

Zarejestruj się na bezpłatny webinar NextBuy! Już 27 lutego 2020 o 11:00.

Zobacz nagranie z webinaru

PROCON Indirect Forum 2020

Zapraszamy na konferencję 23-24 marca w Warszawie. W programie m.in. blok tematyczny: RPA & AI: THE PROCUREMENT GAME CHANGERS

Jacek Jarmuszczak
Jacek Jarmuszczak
Doświadczony manager zakupów strategicznych i logistyki. Pracował w centralnych strukturach międzynarodowych korporacji m.in. w Philips, Carlsberg, Danfoss. Ekspert w dziedzinie organizacji procesów zakupowych, zarządzania kategorią zakupową, elektronicznych systemów zarządzania zakupami i logistyką. Posiada praktyczne doświadczenia w zakresie digitalizacji procesów zakupowych w bardzo dużych, jak i średnich organizacjach.
ZOBACZ DEMO