Agile w naszym zespole – jakie korzyści otrzymuje Klient? cz. II

Metodologia Agile w dostarczeniu systemu zakupowego, czyli w jaki sposób pracujemy. cz. I
19 czerwca 2019
Webinar: Digitalizacja procesów zakupowych
24 października 2019

Wstęp

W poprzedniej części artykułu opisaliśmy teorię zastosowania metodologii Agile w codziennej pracy przy dostarczeniu systemu zakupowego. Poniższy tekst nawiązuje przede wszystkim do praktycznego zastosowania techniki Scrum w rozwoju naszej platformy. Jakie korzyści otrzymuje Klient? Czy zauważa różnicę? I przede wszystkim, ile może na tym zyskać?

Dlaczego metodologia Agile?

Doświadczenie zdobywane z każdym wdrożeniem pozwalało nam nie tylko na ciągłe udoskonalanie produktu, lepsze dopasowanie go do potrzeb Klientów, ale także na efektywniejszą organizację pracy. Z czasem coraz więcej Klientów powierzało nam rozszerzenie oraz rozbudowywanie funkcjonalności systemowych, dopasowanych do specyficznych wymagań. W odpowiedzi na usprawnienie procesu prac deweloperskich przyszedł Agile a wraz z nim Scrum, który pozostał z nami już na dobre. Usystematyzowanie sposobu pracy, konkretne cele i terminy oraz bieżący monitoring działań sprawiły, że efekty stały się bardzo szybko widoczne.

Prace deweloperskie w Scrum – jak to działa?

Zaczynamy przede wszystkim od planowania – to pierwszy krok do sukcesu. Cały zespół bierze udział w określeniu oczekiwanego efektu oraz w definiowaniu zadań na najbliższe 2 tygodnie. Wybierane są cele realne i osiągalne. Ważne jest to, że cały teamu dokładnie wie, za co będzie odpowiedzialny i co powinien dostarczyć, aby prace osiągnęły oczekiwany rezultat.

Jako obrazujący przykład posłuży zaimplementowanie nowej funkcjonalności do systemu, którą jest dodanie filtra wyszukiwania dostawców po nazwie.

Zespół deweloperski przy planowaniu prac określa, w jaki sposób należy dodać funkcjonalność do systemu, kto posiada kompetencje do wykonania zadania oraz ile szacowanego czasu potrzebuje na wdrożenie jej do użytku. Poszczególne składniki zostają podzielone na taski, które są dokładnie opisane i przydzielone do danej osoby z zespołu. Za wsparcie merytoryczne zespołu odpowiada osoba pełniąca rolę Product Owner’a.

Następnym krokiem w Sprincie jest codzienne i krótkie spotkanie zespołu, tak zwane Daily, podczas którego deweloperzy na bieżąco omawiają realizowane zadania oraz postępy w procesie. To także czas na wzajemne wsparcie.

Pod koniec drugiego tygodnia prac, zespół deweloperski ponownie spotyka się, aby przeanalizować napotkane trudności oraz ewentualne niepowodzenia w trakcie trwania bieżącego Sprintu. Pozwala to na udoskonalenie pracy zespołu w kolejnym Sprincie.

Proces prac nad funkcjonalnością kończy się zgodnie z harmonogramem Sprintu, zazwyczaj po 2 tygodniach. Zespół podsumowuje dostarczony przyrost prac i ocenia efekt. Jeśli w ciągu Sprintu udało się zrealizować założenia i dostarczyć daną funkcjonalność, to w kolejnym Sprincie zespół skupia się na kolejnym konkretnym zadaniu. Jeśli nie, to w zależności od krytyczności zadania, jest one z powrotem umieszczane w backlogu lub wybierane do realizacji w przyszłym Sprincie.

Z perspektywy Klienta – jakie ma z tego korzyści?

Niektórzy mogą zadać pytanie, czy Klient w ogóle zauważył różnicę w zmianie naszego podejścia i pracy… Odpowiedź jest bardzo prosta: TAK! Dlaczego? Bo to on przede wszystkim czerpie korzyści ze zmiany sposobu naszej pracy deweloperskiej.

Damian Czernik
Product Owner | e-Procurement Expert

Wdrożenie zasad metodologi Agile do naszej codziennej pracy pozwoliło nam przede wszystkim na usystematyzowanie działań całego zespołu. Możemy dokładnie określić, ile funkcjonalności i w jakim czasie jesteśmy w stanie dostarczyć Klientowi. Ułatwia to nie tylko planowanie pracy, ale także kontakt z Klientem i dopasowanie systemu do jego wymagań.

Kilka konkretów: co zyskał Klient?

– elastyczne dopasowanie do zmian w organizacji Klienta

Wdrożenie systemu zakupowego w dużych przedsiębiorstwach bywa czasochłonne. Czasami dopiero po określonym odstępie czasu okazuje się, że niektóre, poprzednio zdefiniowane wymagania systemowe, wymagają usprawnienia lub zmiany. Podejście Agile pozwala na szybką reakcję i odpowiedź na potrzeby Klienta. Ze względu na elastyczność działań, zespół deweloperski jest w stanie dopasować się do zmian w organizacji i wprowadzić zmiany w wymaganiach.

– szybkie dostarczenie nowych funkcjonalności

Odpowiedź na potrzeby Klienta to jedno, a drugie to przede wszystkim czas realizacji. Dzięki metodologii Agile dostarczenie funkcjonalności i usprawnień jest możliwe w krótkim okresie czasu (u nas – 2 tygodnie).

– bieżący wgląd Klienta w działania i postęp prac

Realizacja zadań w Sprintach pozwala także na bieżący kontakt z Klientem i informowanie go o postępach prac. Dzięki temu Klient może przekazywać swoje uwagi i wskazówki po każdym przyroście prac na koniec Sprintu. To znaczne usprawnienie, ponieważ zapewnia jeszcze lepsze i dokładniejsze dostarczenie funkcjonalności bez konieczności późniejszych poprawek.

– ciągły rozwój systemu

Dzięki metodologii Agile prace deweloperskie w naszym systemie są prowadzone nie tylko na zlecenie Klientów. Zespół cały czas udoskonala funkcjonalności platformy i stopniowo oddaje je do użytku. Ma to znaczny wpływ na poprawę jakości systemu i ułatwienie użytkownikom codziennej pracy.

W ostatnim czasie aktywne prace deweloperskie przyczyniły się do wzbogacenia platformy o takie funkcjonalności jak: dodanie filtra wyszukiwania dostawców po nazwie, eksport prywatnych dostawców do pliku excel, automatyczna akceptacja dostawców rejestrujących się na platformie, a także rozbudowa historii operacji na tablicy przetargów i wiele innych.

 

 

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera – a na pewno nie ominie Cię powiadomienie o nowych funkcjonalnościach!

ZOBACZ DEMO