PRIVACY POLICY

Information Obligation

Pursuant to Article 24 of the Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Dz. U. [Journal of Laws] of 2016 item 922 as amended), we inform you that NextBuy sp. z o. o. with its registered office in Kielce at ul. Karola Olszewskiego 19C, 25-663 Kielce, is the administrator of the personal data provided by you voluntarily for the purpose of communication regarding an offer and services provided by NextBuy, including for the purpose of making a demonstration of the system operation. After you have given your consent, your personal data may be processed for marketing purposes of the data administrator or entities cooperating with the personal data administrator. Your personal data shall not be transferred to any other recipients, except for entities entitled in accordance with the relevant laws or entities for which you have given your consent. You have the right to access your data, correct it, demand cessation of processing your data and demand removal thereof.

Data Controller

Pursuant to Art. 173 Paragraph 1 of the Telecommunications Act of 16 July 2004 we hereby inform that cookies are placed on your computer by Emplo sp. z o. o. (limited liability company) with its registered office in Warsaw, 68 Prosta Street, Poland.

Why we are collecting and storing your cookies

We use cookies for the following purposes:

  • optimalisation and adaptation of our websites to your preferences, in particular to recognize your computer and adapt the website accordingly to your individual needs,
  • generating statistical data for better understanding how you are using our websites and to improve their structure and contents,
  • sending personalized e-mail marketing.

Collection of cookies will not change any configuration of your computer or software installed on your computer.

User has the right to define the conditions of collection and storage of cookies by configuration of software or service.

Collection and storage of cookies have to be based on the User`s consent which can be expressed by applicable configuration of the User`s software or by applicable configuration of the services. We recommend you to apply our default settings.

Please note that if you decide to change our settings, it may result in disruption or blocking of some services. If you do not accept our access or storage of your cookies and you do not want to use our personalized services, you have the right to block the storage of cookies in your browser at any time.

How to turn cookies off

The method to disable or delete cookies on your computer depends on the browser you use (e.g. Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, etc). First of all, you need to identify the browser you are using and then modify your browser accordingly. The Help function within your browser should provide you with instructions on how to do it.

Find out more about cookies on https://www.aboutcookies.org/.

BEZPŁATNE DEMO

W dniu 25 maja 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

W związku z powyższym informujemy Pana/Panią o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych przez NextBuy sp. z o.o. oraz o zasadach przetwarzania danych począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu komunikacji w zakresie oferty oraz usług świadczonych przez NextBuy sp. z o.o., w tym w celu przeprowadzenia demonstracji działania systemu, jest spółka NextBuy sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 19C, 25-663 Kielce.

Pani/Pana dane osobowe, po uprzednim wyrażeniu odpowiednich zgód, mogą być przetwarzane w celach marketingowych administratora danych lub podmiotów współpracujących z administratorem danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie umowy powierzenia, przepisów prawa lub podmiotów, co do których wyraziła Pani/Pan odpowiednią zgodę. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich, żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych oraz żądania ich usunięcia.

Informujemy, że podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki „cookies” jest NextBuy sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 19C, 25-663.

Przysługuje Panu/Pani między innymi prawo do żądania dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw określonych w RODO.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności.

Zgadzam się   /   nie teraz